สุราษฎร์โซน ดอท คอม
อัพเดตราคายาง ({{rprices[0].price_date2}})
ประเภท ราคา
ยางแผ่นดิบ (โรงงาน) {{rprices[0].price_factory}}
ยางแผ่นดิบ (ท้องถิ่น) {{rprices[0].price_local}}
น้ำยาง {{rprices[0].price_latex}}
เศษยาง {{rprices[0].price_scrap}}

บอร์ดสนทนา

หัวข้อ วันที่
{{topic.Question}} {{topic.CreateDate}}
ยินดีต้อนรับ